Hem

   

Syftet med phir.se är att synliggöra hjälp som finns inom området psykisk hälsa i både ideell, privat och offentlig regi.

Phir.se vänder sig till dig som behöver psykiskt stöd, men också till dig som är anhörig eller som söker information. Vi samlar olika slags verksamheter i offentlig och ideell regi. Informationen på phir.se är gratis. Sidan innehåller också informationstexter inom området psykisk hälsa. Besökaren kan läsa om olika slags hjälp, yrkeskategorier, kostnader och frikort samt patienträttigheter. På phir.se kan du bland annat hitta information om följande verksamheter inom området psykisk hälsa :

  • patient-, brukar- och anhörigföreningar
  • kommunala och landstingsanslutna verksamheter
  • privata företag
   

Kontakta oss

Adress
Knoppetorp lyckås 111 49 STOCKHOLM
E-mail: info@phir.se Tel: 08-6404156