Missa inte att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan

Om du skadar dig på ditt jobb, anmäl arbetsskada till Försäkringskassan. Idag är det viktigt att anmäla arbetsskada till försäkringskassan. Även tillbud ska rapporteras in. För att det ska vara enklare att göra detta, så kan du och ditt jobb se till att skaffa en smart app. Ett företag som heter Axintor har tagit fram denna lösning. Det för att tillbudshantering och rapportering ska bli mycket enklare för er att göra. Ett tillbud är något som hade kunnat leda till en svår olycka, så det är viktigt att göra en så kallad tillbudsrapportering. Det för att kunna göra något åt saken så att det nästa gång inte blir en olycka av det hela så att säga. Man ska alltid anmäla så kallade tillbud. Det till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Genom att skaffa SafetyNet som Axintor har, så kan ni integrera systemet med dessa instanser, för enklare rapporteringar.

Enkelt att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan

Det är inte fel att satsa på det system som Axintor har, eftersom den består av flera delar och moduler som underlättar en massa arbetsmoment. Bland annat kan den då användas för att rapportera eller dokumentera tillbud och olyckor. All information samlas på ett enda ställe med detta system. Om något sker på jobbet så är det bara ett par klick så är det hela anmält till rätt instanser. Systemet har även det en smart administrationslösning, som gör att ni kan göra egna interna undersökningar samt beräkna en massa saker så väl som det går skapa journaler.  Om du vill veta mer om detta system och få reda på vad för olika saker den har, besök få Axintors hemsida.