BARN OCH UNGDOMAR

För barn och ungdomar finns flera bra sidor för att få hjälp.

Barnens Rätt I Samhället – BRIS

Numret är 116 111. Det är helt gratis att ringa och Bris nummer syns inte på telefonräkningen och med BRIS-mejlen kan du som är upp till 18 år tryggt ringa eller mejla till en vuxen på BRIS. Du kan skriva eller ringa om vad som helst, funderingar, frågor eller problem.

Barnombudsmannen – BO

I Sverige har alla barn och ungdomar upp till 18 år en egen ombudsman. Ombudsmannen tillsätts av regeringen för sex år i taget. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg. Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). På Barnombudsmannens webbplats finns särskilda sidor som riktar sig till barn och unga.

Kuling.nu

Kuling.nu är en webbplats som fungerar som en samlingsplats för dig som lever med en psykiskt sjuk förälder. På Kuling.nu kan du också hämta information om vad psykisk sjukdom är, vad det kan bero på, behandling och hur det kan vara att leva med en mamma eller pappa som är psykiskt sjuk. På kuling.nu har du möjlighet att diskutera med andra i samma situation eller läsa andras berättelser om att ha en psykiskt sjuk förälder. Du kan också hitta böcker och filmer i ämnet i deras media- och kulturlista.

Skolhälsovård

Om du går i skolan har du möjlighet att få hjälp och stöd av skolhälsovården. Det gäller alla elever från förskoleklass och upp till gymnasiet. Av skolhälsovården kan du få information om bland annat kost, missbruk samt sex och samlevnad och erbjudas stödsamtal.